Bezelye ; Tohum ekimi bölgedeki iklim şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Bu noktada Kasım ayından başlayarak Mayıs ayı sonuna kadar ekiminin yapılması mümkündür. Mibzerlerle yapılacak olan bezelye ekiminde bodur çeşitler genellikle 30 – 40 cm sıra aralığı 5 – 8 cm sıra üzeri olacak şekilde Sonbahar ekiminde 5 – 8 cm, erken İlkbahar ekiminde ise 5 – 6 cm ve geç İlkbahar ekiminde ise 3 – 5 cm derinliğe yapılmalıdır. Bezelyede yüzlek ekim tavsiye edilmez. Bezelye tanelerinin sürme güçleri yüksek olduğu için tanesinin oldukça kalın bir toprak katı ile örtülmelidir. Bezelyede ekim derinliğine bir takım faktörler etki etmektedir. Bu faktörler toprak yapısı, tohum büyüklüğü, çimlenmek için lüzumlu nemlilik ve kuşların yiyeceği miktar olmaktadır. Ekilecek tohumluk miktarı danenin büyüklüğü ve tohumun saflığına göre 8 – 12 kg/da arasında değişmektedir. Bu durumda m2 de 50 – 60 bitki olacak şekilde ekim yapılmalıdır.

Yaprak

Utrillo