Lahana; Fideler yastıklarda yetiştirilebildiği gibi viyollerde yetiştirmek mümkündür.
Tohum yastıkları hazırlanarak 15 cm aralıkla (seyrek olarak) açılan çizilere seyrek
olarak tohumlar ekilir. Çizilerin derinliği 2,5-3 cm civarında olmalıdır. Tohum
ekiminden önce çiziler sulanması gerekir. Fideler 3-4 gerçek yapraklı olduğunda
tarlaya dikilirler. Dikimlerde Haziran ayı ile Ağustos ayının sonuna kadar yapılabilir. Ekim ve dikimde etkili olan konu pazara ürün çıkartma zamanıdır. Hasatlar Ekim-Kasım ayı ile Mart ayları (erken ilkbahar) arasında yapılır. Dikim mesafesi olarak sıra arası 50-70 cm ve sıra üzeri 45-60 cm alınabilir.

Yalova 1

MOHRENKOPF

Karadeniz Lahana

Brüksel Lahanası