Patlıcan ; İyi bir yetiştiricilik için 6 aylık bir vejetasyon dönemine ihtiyaç vardır. Optimum sıcaklık isteği 25-30 ºC ’dir. Gece 15- 20 ºC sıcaklık uygundur. Gece sıcaklığı 15 ºC ’nin altına düştüğünde meyve bağlamada problemler ortaya çıkar. Bitki gelişimi zayıflar, meyvelerde renk açılmaları görülebilir. 15 ºC’nin altı, 40 ºC’nin üzerinde kök gelişmez ve besin maddelerinin alımı azalır. 8 ºC’nin altında
büyüme ve çiçek üretimi tamamen durur. Meyve verimi için en uygun sıcaklık 22 ºC’dir. Hava nemi (25 ºC sıcaklıkta) % 55-60, toprak nemi % 60-70 olursa iyi gelişir.

Topan 374

Aydın Siyahı