Soğan ; Makineli tarımı da uygundur. Bu yöntemle tarlada çok iyi toprak hazırlığı yapılması gerekir. Tarla sonbaharda 15-20 cm derinlikte işlenir . Ekim sırasında
500 gr/da tohum kullanılır. Pnömatik mibzerle ise 200
gr/da tohum kullanılmaktadır. Ekim sırasında toprak
sıcaklığının 10-12 ºC olması gerekir. Bitki sıra aralığı 20-
30 cm olmalıdır. Bitkiler 10 cm yüksekliğe geldiğinde sıra
üzeri mesafeyi ayarlamak için elle seyreltme yapılır. Sıra
üzeri mesafe 2-3 cm, iri çeşitlerde 5 cm olmalıdır. Yabancı
otlara karşı da ilaçlı mücadele yapılmalıdır.