SC 2121


Ürün Bilgisi

Genel Özellikler

  • Oturak, erkenci (65-70 gün) bir çeşit olduğu için ilkbahar üretimi için idealdir.
  • Özellikle Ege ve Marmara bölgesinde turfanda yetiştiricilik için uygundur. Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
  • Meyve ağırlığı ortalama 140-180 gr’dır.
  • Meyveleri iri, dilimsiz ve ince kabukludur.  Sofralık tüketime uygun, yuvarlak ve kırmızıdır.
  • Bitki yapısı kuvvetli ve bol yapraklıdır. Dalından sağlı kopar lezzetli bir çeşittir.
  • Fide dikiminden 70 gün sonra hasada gelir.
  • İyi bakım şartlarında 6-8 ton (dekar başına ) verim alınabilir.