Kabak; İklim şartları ve üretim zamanı dikkate alınarak toprak işleme yapılır. Ekim ve dikimden önce bir yada iki defa toprak işlenir, tırmık geçirilmek suretiyle tarla tesviye edilir. Toprak sıcaklığı 10 12o C ‘yi bulduğunda ekim ve dikim yapılır. Kol atmayan ve toplu halde büyüyen kabak fideleri 60-80 cm sıra arası 50-60 cm sıra üzeri mesafeler verilerek ocaklara dikilir. Kabak tohumları toprağın karakterine ve tav durumuna göre 3-5 cm derinliğe dikilmelidir. Tohum ekiminden 4-8 gün sonra çimlenme olur ve bitkiler toprak yüzeyine çıkar.

KESTANE KABAĞI ARICAN 97