Karnabahar fide ile yetiştirilen bir sebzedir. Bunun için önce fideler yetiştirilir, daha sonra bu fideler tarlaya dikilir. Ekim zamanı bölgelere, çeşitlere ve hasat zamanına bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak tohum ekimi Nisan-Mayıs-Haziran- Temmuz aylarında yastıklara sıraya veya serpme
olarak yapılır. En uygun ekim sistemi 10 cm sıra arası verilerek yapılan sıravari ekimdir. Tohumlar yastıklarda şartlara bağlı olarak 8-15 gün içersinde çimlenirler. Çimlenme sonrası sıra
üzerindeki bitkiler 3-5 cm aralıkla seyreltilir . Fideler genellikle tohum ekiminden 5-7 hafta sonra dikime uygun hale gelirler. Dikimde sıra arası 50-80 cm ve sıra üzeri mesafeler ise 30-40 cm olarak yapılır. 1 dekara yaklaşık 10 gr tohum hesaplanır.

IGLOO