Ispanak ; İyi hazırlanmış tavlı toprağa dekara 1–1,5 kg
tohum gelecek şekilde ekim yapılır. Mibzerle
ekim imkânı var ise sıra arası 20–25 cm, sıra
üzeri 3–5 cm gelecek şekilde tohum sıklığı
sağlanır. Dekara 0,7–1 kg tohum kullanılır. Elle
ekim yapılırsa daha fazla tohum kullanılır.
Mibzerle ekimin iki katı kadar tohum atılır.
Tohum derinliği 3-4 cm olmalıdır

MATADOR