Brokoli ; Sonbahar dönemi yetiştiricili ği için Haziran-Temmuz aylarından itibaren tohum ekimine başlanır. Kışı ılıman geçen
bölgelerde erken ilkbahar dönemi için Eylül-Ekim aylarında ekim yapılır. Yastık veya viyollerde yetiştirilen fideler tohum ekiminden ilkbahar ürünü için 6-8 hafta, sonbahar üretimi için 4-5 hafta sonra dikim büyüklü ğüne gelirler. Fide ile yetiştiricilik yapıldığında bir dönüm için gerekli tohum miktarı 20-30 g iken,
tarlaya doğrudan ekim yapıldığında bu miktar 85-
140 grama çıkmaktadır. Esas yerlerine sıra üzeri 30-50 cm, sıra arası. 45-70 cm olacak şekilde dikilir. Bu mesafeler azaldığında ana başlar küçülmekte ve yan dalların oluşması
engellenmektedir.