Çoker Tohumculuk

Şirketimiz, 2002 yılı Aralık ayında kurulmuş ve 2005-2006 üretim yılından itibaren de sertifikalı tohumculuk üretimine başlamıştır.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “Yetkilendirilmiş Tohumcu Kuruluş” listesinde yer alan ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu gereğince de “Tohum Üreticisi” olarak yetkilendirilen Şirketimiz, aynı kanuna istinaden kurulan “Tohum Sanayicileri ve Üreticileri”, “Tohum Dağıtıcıları” ve “Bitki Islahçıları” alt birliklerinin de üyesidir.